• Samen zijn we Achilles: een vereniging waar iedereen met plezier mag voetballen! Samen houden we ons aan deze gedragsregels. Wij vragen alle leden, spelers, leiders, trainers en toeschouwers alert te zijn op elkaars gedrag. Laten we elkaar helpen en zo nodig aanspreken om een prettig voetbalklimaat te realiseren.

    Naast onze clubregels houden we ons als club aan de gedragsregels en gedragscodes van Centrum Veilige Sport Nederland. Deze formele afspraken vertaalt Centrum Veilige Sport Nederland op een vereniging naar de dagelijkse praktijk door hoe we met elkaar omgaan. Gedrag is een belangrijke bepalende factor voor de cultuur. Een sociaal veilige sportomgeving is op zijn beurt weer afhankelijk van die cultuur.

    Klik hier voor de Gedragscodes van Centrum Veilige Sport Nederland

    Klik hier over alles wat valt onder grensoverschrijdend gedrag

    Heb je vragen over gedragsregels of heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag?
    Dan kan je altijd bij onze vertrouwenspersoon terecht, Martin Brouwer.