• 2 juni 2018: 40e JUBILEUMEDITIE ZWON/GEST

   

  Een bijzondere editie van het GEST, dit jaar. Hoewel het GEST voor de 15 de keer gaat plaatsvinden, mogen we tegelijk vieren dat dit sport- en familiefeest opgaat voor haar 40 ste editie.

  In 1977 werd voor het eerst een sporttoernooi georganiseerd tussen de kerkenraden en jeugdteams, georganiseerd door de jeugdcentrales van de 4 Gereformeerd Vrijgemaakte kerken uit Enschede. Op de velden van Meisters Mina bestreden de gemeentes elkaar middels een potje voetbal en werd er afgesloten met een volleybaltoernooi. Op de foto de kerkenraad van GKV Oost, aangevoerd door ds. Bremmer en een van de deelnemende jeugdteams. Het schijnt dat dit niet geheel zonder risico was, aangezien de wedstrijden er uitermate hard aan toe gingen.

    

  Via de sportvelden van de Universiteit Twente belandde het toernooi uiteindelijk op de velden van C.V.V. Achilles en kreeg het in 1983 de naam: ZWON-toernooi (ZuidWestOostNoord). Naast voetbal, en volleybal (alleen voor vrouwen/meisjes) stond ook touwtrekken op het programma. 2 Jaar en een aantal blessures verder, werd het touwtrekken snel weer geschrapt als onderdeel.

   

  Na 20 jaar ZWON, veranderde in 2003 de naam in GEST (Gereformeerd Enschedees Sport Toernooi), omdat ook de Nederlands Gereformeerde - en Christelijk  Gereformeerde gemeentes mee gingen doen aan dit jaarlijkse toernooi.

  Er leek geen zegen te rusten op deze samenwerking, want in het eerste jaar werd het toernooi in de lente afgelast vanwege overmatige regenval. Het plan om dan maar meteen na de zomervakantie te gaan sporten viel figuurlijk ook in het water, omdat vanwege de aanhoudende droogte van die zomer de velden onbespeelbaar bleken.

  De annulering in 2003 is dan ook de reden dat de oplettende rekenaar onder u, die in het hoofd al had bedacht dat de rekensom 2018-1977 niet op 40 uitkomt, nu ook begrijpt, waarom we de 40ste editie van het toernooi pas dit jaar kunnen vieren.

  Ook na 2003 is het GEST niet stil blijven staan. Het aantal sporten is inmiddels uitgebreid naar 4 (met in totaal 9 categorieën) en het aantal deelnemende gemeenten is momenteel 9.

  Daar waar 40 edities geleden alleen een aantal kerkenraadsleden en jongeren elkaar bestreden onder het toeziende oog van een handvol supporters, mogen we nu met ruim 400 kerkgangers sporten en komen er naar schatting 2000 supporters naar het GEST.

  Wij hopen u dan ook te mogen begroeten op 2 juni 2018 op de velden van C.V.V. Achilles om voor de 40ste keer dit jaarlijkse sport- en familiefeest met ons mee te vieren.

   

   

  GOEDE DOEL GEST 2018:
  Zoals ieder jaar, willen we ook dit jaar weer een “goed doel” een podium bieden om bekendheid te krijgen en fondsen te werven. Wij geven het “goede doel” een plek. Het doel mag zich bekend stellen op onze website en FB-pagina en u krijgt een bladzijde in het programmaboekje.

  Voor het werven van fondsen en/of het organiseren van activiteiten tijdens het GEST blijft het “goede doel” zelf verantwoordelijk. Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een initiatief van een individu of een groep mensen uit een van de deelnemende gemeenten.

  Is er in één van de gemeenten een initiatief die gebruik wil maken van deze kans; meldt u zich dan aan bij de secretaris van het GEST bestuur, Mark Vrugteveen (mark.vrugteveen@home.nl). Als er meerdere doelen zich melden zullen we deze doelen verdelen over de komende edities.

  SPONSOREN:
  GEST kan niet georganiseerd worden, zonder onze enige bron van inkomsten; sponsoren. Wij zijn onze sponsoren dan ook heel erg dankbaar dat zij ons ondersteunen. De bestaande sponsoren zullen dan ook weer door ons worden benaderd. Mochten er echter in de gemeentes nog mensen zijn die ook wel sponsor willen worden van het GEST, dan willen wij heel erg graag met u in contact komen. Meldt u zich bij de vertegenwoordiger vanuit uw gemeente voor de mogelijkheden.

   

  Vriendelijke groeten,

   

  Het GEST bestuur.