• In herinnering: Lid van Verdienste Hans van der Velde (61)

  5 jul 2019 Timo Oving
 • Met grote verslagenheid heeft CVV Achilles kennis genomen van het overlijden van Lid van Verdienste Hans van der Velde. Ons bereikte het schokkende bericht dat Hans op woensdag 3 juli, na een kort ziekbed, op 61-jarige leeftijd is overleden.

  We zijn Hans veel dank verschuldigd voor de vele jaren die hij met hart en ziel in onze club heeft gestoken. Hans was op vele vlakken actief. Zo was hij actief als wedstrijdsecretaris en scheidsrechter en zowel lid van het jeugd- als hoofdbestuur. Hans stond altijd voor de club klaar als er een beroep op hem werd gedaan. De laatste jaren had Hans een stapje terug gedaan, maar we zullen de vele uren die hij in Achilles heeft gestoken nooit vergeten. Hans bedankt!

  Met zijn overlijden verliezen we een echte clubman en gerespecteerd Lid van Verdienste.

  We wensen familie en nabestaanden heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.

  Bestuur CVV Achilles
  Han Deuzeman - voorzitter

  Maandag 8 juli is er van 11.45 tot 12.15 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Hans - en om de familie te condoleren - in de Immanuëlkerk aan de Wicher Nijkampstraat 95 te Enschede. De samenkomst, waarvoor u bent uitgenodigd, zal om 12.30 uur gehouden worden in bovengenoemde kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Westerbegraafplaats aan de Hengelosestraat 487 ten Enschede.