• Word jij ons nieuwe lid? Wij heten je van harte welkom!

  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan CVV Achilles om van zijn/haar genoemde bankrekening contributie per maand af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal CVV Achilles de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat CVV Achilles: ledenadministratie@cvvachilles.nl.

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor CVV Achilles van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.

  Ook als jij je wilt overschrijven van een andere club naar ons zorgen wij voor de afhandeling. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel seizoen. Afmelden is mogelijk via de mail ledenadministratie@cvvachilles.nl of schriftelijk via postbus 488, 7500 AL Enschede, onder vermelding van reden.

  Contributie
  Senioren (veld): € 23,-
  Junioren (veld): € 18,-
  35+ (heren)/ 25+ (dames): € 15,-
  Vrijdagavondvoetal: € 12,-
  Niet spelend lid: € 12,-.

  Vrijwilligers
  CVV Achilles is een vereniging van de leden en de mate van activiteit wordt bepaald door de leden. CVV Achilles draait op vrijwilligers en daarom is het van belang om de taken zoveel mogelijk te verdelen. Wij vragen de leden dan ook een gedeelte van hun vrije tijd beschikbaar te stellen om een vrijwilligerstaak te verrichten. Dit betekent niet dat je wekelijks beschikbaar hoeft te zijn, maar bijvoorbeeld 1x in de maand op een dagdeel voor bijvoorbeeld een bardienst, schoonmaak, organisatorische activiteiten of andere activiteiten. Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven welke vrijwilligerstaak jij op je zou willen nemen. Wij nemen dan contact met je op om dit te bespreken en er een verdere invulling aan te geven.

  Vragen of informatie?
  Heeft u een vraag kunt u altijd terecht bij Harold Smit en/of Mark Deuzeman via ledenadministratie@cvvachilles.nl.

  Of neem telefonisch contact met hen op via:

  Harold Smit: 06-48 62 81 38

  Mark Deuzeman: 06-12 58 99 45