• Samenwerking EMOS / Achilles: hoe nu verder?

  27 feb 2019 Timo Oving
 • Beste leden,

  Als bestuur van CVV Achilles willen wij jullie (spelers, ouders en supporters) een korte update geven over de stand van zaken rond de samenwerking met EMOS, mede ter voorbereiding op de extra ALV die gepland staat op 25 maart aanstaande.

  Zoals aangegeven op de ALV in 2018, is er een werkgroep opgericht om de (verdere) samenwerking met EMOS te onderzoeken en te kijken naar de mogelijkheden en kansen van deze samenwerking. In deze werkgroep zitten zowel leden van EMOS als van Achilles, zij onderzoeken of het intensiveren van de samenwerking goed is voor beide clubs. Hierover zijn zij onder andere in overleg met de Gemeente Enschede en Sportaal en zij zijn bezig met informatiewinning over alle mogelijkheden.

  Wij zijn als bestuur van Achilles tevens met het bestuur van EMOS om tafel geweest om de samenwerking te bespreken. Hierbij is besproken om de uitkomst van het onderzoek van de werkgroep af te wachten voordat wij verder in overleg gaan.

  Op 4 maart zal de werkgroep haar adviesrapport opleveren aan beide besturen zodat daar verder overleg over gevoerd kan worden met alle partijen die hierin van belang zijn. Niet in de laatste plaats met de leden. Vóór de bijzondere ALV van 25 maart zal het voorstel aan de leden, ter inzage en voorbereiding, gestuurd worden. Op 25 maart zullen wij als bestuur ons idee over de samenwerking voorleggen aan de leden op de bijzondere ALV.

  Mocht iemand voor die tijd al vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om dit in een e-mail te sturen naar voorzitter@cvvachilles.nl of een van de bestuursleden bij Achilles rechtstreeks aan te spreken.

  Hopende jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en tot maandag 25 maart!