• Binnen de vereniging komen steeds meer vragen van scholen en leerlingen of ze binnen de vereniging stage kunnen/mogen lopen. Achilles is inmiddels gecertificeerd middels Calibris om stagiaires te begeleiden.

    Voor meer informatie, neem contact op met bestuurslid Berenda van der Woude-Haan (secretaris@cvvachilles.nl).