• Stage bij Achilles
 • Binnen de vereniging komen steeds meer vragen van scholen en leerlingen of ze binnen de vereniging stage kunnen/mogen lopen.

  Achilles is inmiddels gecertificeerd middels Calibris om stagiaires te begeleiden. Achilles heeft hiervoor het volgende vastgelegd:

  • Iedere aanmelding moet op de mail binnen komen bij bestuurslid Elna de Vries (bestuursliddevries@cvvachilles.nl)
  • Vervolgens zal zij beoordelen of de stage mogelijk is.
  • Zij zal de aanvrager berichten of de stage wel of niet kan plaatsvinden.
  • Hierna zal de aanvrager bericht worden hoe het vervolgtraject eruit zal gaan zien en met wie hij of zij contact moet opnemen.
  • Desbetreffend aanspreekpunt binnen de stage zal worden ingelicht.

  Voor beoordeling en afronding zal de school contact op moeten nemen met Elna de Vries.
  Zij zal partijen bijeen brengen zodat de stage kan worden beoordeeld en afgerond.