• De Supportersvereniging Achilles (SVA) is dé supportersvereniging van Achilles. De SVA bestond al wat langer, maar in 2003 werd het initiatief genomen om de vereniging nieuw leven in te blazen. Zodoende werd de SVA in 2003 wakker en werd de supportersclub ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sindsdien kunnen we spreken van een officiële vereniging. De SVA organiseert jaarlijks diverse activiteiten, zoals het carbidschieten op oudjaarsdag en op de eerste zaterdag van januari het nieuwjaarstoernooi (7x7). Ook worden er dartavonden en pubquizen georganiseerd. Momenteel telt de ledenlijst zo'n 100 leden.

  Doelstelling van de SVA
  De SVA heeft het doel om Achilles te steunen door het aankopen van materialen voor de club. De SVA probeert dit te doen door de verkoop van clubgerichte artikelen, het organiseren van verlotingen en het organiseren van evenementen. De SVA heeft tot dusver gezorgd voor zaken als een verplaatsbaar doel, kalkwagens, pupillendoeltjes, cornervlaggen, opnieuw beschilderde dug-outs, boormachines, een beamer met een groot scherm. Het is ook bedoeling om met het oog op jubileumjaren bijzondere activiteiten te organiseren.

  De SVA is er echter niet alleen voor de (financiële) steun voor Achilles. We zijn er ook voor onze eigen leden! Door middel van de activiteiten die we organiseren hopen we de onderlinge band te versterken.

  Wie kan er lid worden?
  Iedereen kan lid worden van de SVA. Je hoeft daarvoor niet specifiek lid te zijn van Achilles. Om je aan te melden kun je een mail sturen naar sva@cvvachilles.nl.

  Het bestuur
  Momenteel wordt het bestuur gevormd door:

  Bart Reinds - voorzitter
  Vacant - secretaris
  Mark Baas - penningmeester

  Het bestuur wordt aangevuld met de volgende evenementencoördinatoren:

  Thijs Bos
  Rogier Beumer
  Thijs Tekkelenburg
  Frank Scholten

  Achillesman & Achillesvrouw van het jaar
  Op de algemene ledenvergadering van Achilles werd tot 2019 jaarlijks door de SVA een Achillesman en Achillesvrouw van het jaar gekozen. Er werd gekeken wie er de afgelopen jaren veel voor CVV Achilles heeft gedaan en hiervoor een compliment ontvangt in de vorm van deze uitverkiezing. Ook werd hiermee een steuntje in de rug gegeven om vooral door te gaan op de ingeslagen weg.

  2019: Timo Oving
  2018: Berenda van der Woude & Michel Haan
  2017: Eric Hobbelink & Petra Manig
  2016: Harold Smit & Wilma Koops
  2015: Thijs Tekkelenburg & Lydia Pals
  2014: Arjan Hobbelink & Marga van Slooten
  2013: Eric van der Linde & Esther Elfring-Doornbos
  2012: Mark Baas & Franziska Folkers
  2011: Joscha Lansink & Elsemiek Jager
  2010: Wim Geerlings & Carla van der Wal
  2009: Johann Langkamp & Rachel de Vries
  2008: Alexander Kremers & Carina Lansink
  2007: Ruben Reinds & Christine Brinks
  2006: Han Deuzeman & Ellen Doppen
  2005: Gert Tigelaar & Jeanette Scholte
  2004: Martin Brouwer & Margriet van der Velde