• Beste leden,

  In dit bericht willen wij jullie graag informeren over de ledenvergadering die woensdagavond in de kantine van CVV Achilles gehouden is. Tijdens deze avond hebben we als bestuur toegelicht wat we de afgelopen tijd hebben besproken met het bestuur van RKSV EMOS. Daarna zijn de verschillende scenario’s toegelicht en is er gestemd door de leden.

  Een grote meerderheid van de aanwezige leden heeft gestemd voor scenario 1. Dat betekent dat we graag met onze jeugd door willen gaan, en wel op ons eigen complex.

  Het is nu nog te vroeg om in zijn geheel met de jeugd over te gaan naar EMOS, omdat de basis hiervoor en de voorwaarden (financieel, sponsoring en velden) nog minimaal een jaar voorbereiding nodig hebben om deze samenwerking een goede basis te kunnen meegeven.

  Het bestuur van EMOS heeft aangegeven, dat dit niet bespreekbaar is, omdat nog een jaar op twee complexen spelen geen optie is. Daarnaast is er nog geen enkel signaal of garantie dat de velden van EMOS op korte termijn een kwaliteitsinjectie krijgen van Sportaal of andere betrokken partijen.

  Dit alles bij elkaar heeft de meerderheid van de leden ertoe doen besluiten dat de fundering onder deze samenwerking niet voldoende is om per direct met de gehele jeugd over te gaan naar EMOS en heeft gekozen om dan toch alleen verder te gaan.

  We zullen het bestuur van EMOS hierover inlichten en met hen de consequenties van de standpunten van beide besturen bespreken. De praktische uitkomsten van dit overleg zullen we zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan de jeugd, hun ouders en de trainers en leiders.

  Als bestuur willen we benadrukken dat we het buitengewoon jammer vinden dat het uiteindelijk niet gelukt is om in gezamenlijkheid met EMOS tot een goede oplossing te komen voor de jeugd. We zullen uiteraard wel alles in het werk stellen om het vervolg zorgvuldig vorm te geven.

  Met sportieve groet,
  Bestuur CVV Achilles