• Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook bij CVV Achilles hebben we deze mensen keihard nodig. Op dit moment hebben we actuele vacatures die zo snel mogelijk ingevuld moeten worden om niet in de problemen te komen. Kom jij ons uit de brand helpen? Meld je dan nu aan bij Berenda van der Woude via 06-46154328 of secretaris@cvvachilles.nl.
     
    VERSTERKING BESTUUR (M/V)
    Gezien het vele werk dat er op het bestuur afkomt en het te kleine team dat dit naast haar normale werkzaamheden erbij doet, zijn wij op zoek naar bestuursleden die specifieke taken willen/kunnen oppakken. Momenteel zijn taken verdeeld, maar heeft een ieder teveel taken om deze goed uit te voeren. Daardoor blijft er werk liggen. Te denken valt aan: Vrijwilligers / Kantine / Samenwerkingen / KNVB / VTZ/ Sponsoring / Gemeente / Interne Commissies / FEV / Gest / Onderhoud / Terreinen / Panden enzovoort. Verdere invulling in overleg.
     
    Interesse / vragen / opmerkingen? Neem contact op met bestuurslid Berenda van der Woude via 06-46154328 of secretaris@cvvachilles.nl.